شورای عالی انقلاب فرهنگی و سهم آن در فرهنگ و هنر

بسم الله الرحمن الرحیم   مقام معظم رهبری: «شورای عالی انقلاب فرهنگی را در واقع باید اتاق فرمان...

ادامه مطلب