ثبت نام دروس اصلی هم اکنون بر روی سایت قرار گرفته است، انتخاب واحد باقی دروس متعاقباً اعلام می گردد. مرکز آموزش تخصصی هنر اسلامی حوزه هنری