بسم الله الرحمن الرحیم پیرامون مستند دست‌های خالی «شورش با دست‌های خالی» نام یکی از مقالات متعدد میشل فوکو،‌ فیلسوف پست‌مدرن فرانسوی،‌ پیرامون انقلاب اسلامی ایران است. مقالاتی که طی دو سفر فوکو در آستانۀ انقلاب (۲۵ شهریور تا ۲ مهر و ۱۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۵۷) برای روزنامه...