هنر ولایی
عصیان بشر و رجعت به پاگانیسم یونان (۲)

عصیان بشر و رجعت به پاگانیسم یونان (۲)

<<<عصیان بشر و رجعت به پاگانیسم یونان (۱) بسم‌الله الرحمن الرحیم جنبش رنسانس؛ چرا و چگونه؟! یک اتفاق‌نظر و اجماع تاریخی، در قرنی پر التهاب که کلیدواژه «عصیان» آن را پیش می‌برد، سبب شد تا تفکری جدید و البته مخاطره‌‌آمیز شبیه به اژدهایی خونخوار از دل اروپا...

عصیان بشر و رجعت به پاگانیسم یونان (۱)

عصیان بشر و رجعت به پاگانیسم یونان (۱)

بسم‌الله الرحمن الرحیم عصیان بشر و رجعت به پاگانیسم یونان[۱]  چکیده غروب قرون‌وسطی سرآمد و اومانیست‌ها - که برخی بر این باورند برخی از آنها از اربابان و کشیش‌های کلیساها بودند - آن زمان که شیفته و واله متون یونانی شدند در اقدامی عجیب و البته قابل‌بررسی دست به ترجمه...

کلاس‌های آماده پرداخت ثبت کد تخفیف

با تشکر. سفارش شما دریافت شده است.

لطفاً در حین تغییر مسیر به سفارش خود صبر کنید...