بسم الله الرحمن الرحیم

سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، پیامدهای گوناگونی به دنبال دارد. از آن جمله مطرح‌شدن بسیاری از جنایات اوست. بستگان کسانی که به دستور رضاشاه کشته شده‌اند یا کسانی که اموال آن‌ها مصادره شده است یا در گوشه زندان‌ها حبس هستند، اعتراضات وسیع و گسترده‌ای را صورت داده‌اند. نمایندگان مجلس شورای ملی، که به دنبال کسب مشروعیت برای خود هستند، خواهان محاکمه عوامل این جنایات می‌شوند.
یکی از پرونده‌هایی که در دادگاه مطرح می‌شود، پرونده شکایت سلمان اسدی، برادر محمد ولی خان اسدی (نایب تولیه آستان قدس رضوی در تاریخ وقوع قیام گوهرشاد) است. در حاشیه سخنان وکیل مدافع سلمان اسدی، اشاره‌ای کوتاه و گذرا به واقعه قیام مشهد می‌شود. همین و بس. در هیچ‌یک از جلسات این دادگاه، اشاره‌ای به حبس بسیاری از فعالین قیام مشهد نمی‌شود و حتی یک نفر حاضر نیست وکالت مردم مظلومی را بپذیرد که به فاصله چند ساعت در نیمه شب ۲۲ تیرماه ۱۳۱۴ در مسجد گوهرشاد، به خاک و خون کشیده شدند.

برگرفته از کوهستانی نژاد، مسعود، واقعه خراسان، حوزه هنری، تهران، ۱۳۷۵