بسم الله الرحمن الرحیم

  ۱۵ خرداد

راه رهایی هر ملتی از چنگال استعمار، مذهب است که ریشه در عمق جان آن ملت دارد و گاه با شایعه‌سازی آشتی با بعض جناح‌های روحانی برای تفرقه‌افکنی در خود این جناح عظیم و بین آن و سایر وطن‌خواهان مسلمان، که نتیجه‌اش جز سلامت جنایتکار اصلی و بر باد رفتن زحمات جانفرسای ملت و به هدر رفتن خون کشتگان از مسجد گوهرشاد و 15 خرداد تا به امروز نخواهد بود، غافل از آنکه هیچ روحانی و مذهبی‌ای با دستگاه ضد اسلامی آشتی نخواهد کرد؛ که آن پشت به قرآن کریم و اسلام عزیز است و نتواند کرد؛ که آن پشت بر ملت غیور و آگاه است که حاصل آن سقوط مرگبار سازشگر است.

امام خمینی(ره)؛ ۲۰ خرداد ۱۳۵۷، جلد ۳ صحیفه امام خمینی(ره)

دومین دورۀ مسابقه خط خون کاشی‌ها