بسم الله الرحمن الرحیم

با لطف و عنایت بی‌کران الهی، مسابقۀ اربعینی سِفر سَفَر به منزل پایانی خود رسید و اختتامیه‌ای مجازی، در حسرت بودن در محضر شما خوبان را تجربه کرد. امید که توفیق ادامۀ این مسیر از ما سلب نگردد. آمین

آثار برتر در رشته‌های خاطره، سفرنامه و داستان‌نویسی از این قرار است:

ر اثر رشته رتبه نام و نام خانوادگی
۱ احرام حسینی خاطره تقدیری زینب باصری
۲ خل و چل خاطره تقدیری حسن صادقی نژاد
۳ تمام دارایی خاطره تقدیری زهرا سجادی هزاوه
۴ جامانده داستان تقدیری کوثر کوثرنیا
۵ رفتن سفرنامه تقدیری مونا عبدالهی نژاد
۶ خانم چادرتان پاره است! خاطره سوم زینب خسروشاهی
۷ عمو علی خاطره سوم سحر صمدی
۸ چشمان عقاب داستان سوم مهدی مهدی‌پور
۹ مثل هاجر داستان دوم زهرا غلامعلی
۱۰ دوراهی خاطره اول ریحانه جان‌نثاری

در انتهای این اختتامیه. اعتبار خرید کتاب به همۀ عزیزان و هدایای نقدی و جایزۀ ویژۀ اقامت مشهد‌ مقدس (به همراه خانواده)، در صورت مساعدبودن شرایط، به برگزیدگان (رتبه‌های اول و دوم و سوم) اهدا شد.

و من الله توفیق