نقد سدید – خیلی دور خیلی نزدیک

نقد سدید – خیلی دور خیلی نزدیک

بسم الله الرحمن الرحیم هشتمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم خیلی دور خیلی نزدیک است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!  ...

نقد سدید – استشهادی برای خدا

نقد سدید – استشهادی برای خدا

بسم الله الرحمن الرحیم هفتمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم استشهادی برای خدا است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!  ...

نقد سدید – سیب و سلما

نقد سدید – سیب و سلما

بسم الله الرحمن الرحیم ششمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم سیب و سلما است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای...

نقد سدید – ترنج

نقد سدید – ترنج

بسم الله الرحمن الرحیم پنجمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم ترنج است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!...

نقد سدید – ملک سلیمان

نقد سدید – ملک سلیمان

بسم الله الرحمن الرحیم چهارمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم ملک سلیمان است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!...

نقد سدید – آواز گنجشک‌ها

نقد سدید – آواز گنجشک‌ها

بسم الله الرحمن الرحیم سومین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم آواز گنجشک‌ها است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!...

کلاس‌های آماده پرداخت ثبت کد تخفیف
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.