هنر ولایی
نقد سدید – اعلام نتایج

نقد سدید – اعلام نتایج

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و آرزوی توفیق برای هنرجویان مرکز آموزش تخصصی هنر اسلامی مسابقه نقد سدید به همت بلند شما هنرجویان ساعی و عزیز برگزار شد و مجموعه پژوهشی هنر ولایی بدین وسیله نفرات برتر این مسابقه را معرفی می‌کند. امید که با یاری خداوند در فرصتی مناسب و با...

نقد سدید – خیلی دور خیلی نزدیک

نقد سدید – خیلی دور خیلی نزدیک

بسم الله الرحمن الرحیم هشتمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم خیلی دور خیلی نزدیک است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!  ...

نقد سدید – استشهادی برای خدا

نقد سدید – استشهادی برای خدا

بسم الله الرحمن الرحیم هفتمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم استشهادی برای خدا است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!  ...

نقد سدید – سیب و سلما

نقد سدید – سیب و سلما

بسم الله الرحمن الرحیم ششمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم سیب و سلما است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای...

نقد سدید – ترنج

نقد سدید – ترنج

بسم الله الرحمن الرحیم پنجمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم ترنج است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!...

نقد سدید – ملک سلیمان

نقد سدید – ملک سلیمان

بسم الله الرحمن الرحیم چهارمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم ملک سلیمان است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!...

نقد سدید – آواز گنجشک‌ها

نقد سدید – آواز گنجشک‌ها

بسم الله الرحمن الرحیم سومین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم آواز گنجشک‌ها است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!...

نقد سدید – فیلم تولد یک پروانه

نقد سدید – فیلم تولد یک پروانه

بسم الله الرحمن الرحیم دومبن فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم تولد یک پروانه است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!...

نقد سدید – فیلم روز سیزدهم

نقد سدید – فیلم روز سیزدهم

بسم الله الرحمن الرحیم اولین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم روز سیزدهم (The 13th Day) است. زیرنویس فارسی این فیلم توسط مجموعه هنر ولایی تولید و منتشر شده است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم. مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!...

فراخوان مسابقه نقد سدید

فراخوان مسابقه نقد سدید

بسم الله الرحمن الرحیم نقد سدید مسابقه هنرجویی نقد فیلم، ویژه هنرجویان مرکز آموزش تخصصی هنر اسلامی مجموعه هنر ولایی در نظر دارد با معرفی هشت فیلم، شما را به نگارش نقد برای مسابقه نقد سدید دعوت کند. البته نقدنویسی محدود به این هشت فیلم نیست و می‌توانید درباره مهم‌ترین...

کلاس‌های آماده پرداخت ثبت کد تخفیف

با تشکر. سفارش شما دریافت شده است.

لطفاً در حین تغییر مسیر به سفارش خود صبر کنید...