بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به درخواست‌های مکرر عزیزان و نایاب بودن کتاب “ابوطالب، مظلوم تاریخ” بر آن شدیم تا نسخه‌ی با کیفیت این کتاب با ارزشمند را در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار دهیم. باشد که مرضی رضای حق تعالی قرار گیرد.

برای بارگیری کتاب “ابوطالب، مظلوم تاریخ” کلیک بفرمائید:

کیفیت متوسط

کیفیت پایین