بسم الله الرحمن الرحیم

چهارمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم ملک سلیمان است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم.

مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!