بسم الله الرحمن الرحیم

ششمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم سیب و سلما است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم.

مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!