بسم الله الرحمن الرحیم

هشتمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم خیلی دور خیلی نزدیک است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم.

مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!