بسم الله الرحمن الرحیم

پنجمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم ترنج است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم.

مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!