بسم الله الرحمن الرحیم

هفتمین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم استشهادی برای خدا است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم.

مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!