بسم الله الرحمن الرحیم

سومین فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم آواز گنجشک‌ها است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم.

مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!