بسم الله الرحمن الرحیم

بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَیَأْتُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَهِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَهِ مُسَوِّمِینَ
آرى اگر صبر کنید و پرهیزگارى نمایید و با همین جوش [و خروش] بر شما بتازند همانگاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یارى خواهد کرد.
————–
یک پیام از آیه: جنگ هر چقدر هم که جنگ باشد، هرقدر هم که خودی‌ها کم باشند، هر میزان هم که برخی خودی‌ها به خاطر برخی اختلاف‌ها پشت‌مان را خالی کرده باشند، هر چقدر هم که عدد دشمن زیاد باشد، هرقدر هم که دشمنان شور و هیجان تاختن به ما را داشته باشند و پشت به پشت هم داده باشند تا ریشۀ ما را بکنند، باز هم می‌شود پیروز شد. می‌شود که خدا پیروزمان کند. می‌شود که پنج‌هزار مَلَک از عرش بیایند و در کنار ما بجنگند. می‌شود… می‌شود اما به دو شرط… اول اینکه، صبر کنیم. نترسیم، وحشت نکنیم، خسته نشویم، فرار نکنیم و میدان را برای دشمن خالی نکنیم. دوم اینکه تقوی را رعایت کنیم. همه‌اش را… حق خدا را، حق خلق خدا را، حق جلودار را… همه را رعایت کنیم. نگران باشیم از اینکه ذره‌ای از مشی الهی دور شویم و ذره‌ای درست عمل نکنیم…

اگر این کارها را کردیم، حتی اگر به حساب دودوتا چهارتای خودمان هم نابودی‌مان حتمی و قطعی بود، اما نابود نخواهیم شد… خدا خواهد آمد با پنج هزار مَلَک نشانه‌دار…