بسم الله الرحمن الرحیم

م

الزمر ۳۱: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

ل

سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه می‌کنید.

ک


ا

یک پیام از آیه:

وقتی صحنۀ قیامت برپا و پنهان عالم بر همۀ عالمیان مکشوف شود، بسیاری از روابط بهم می‌ریزد. دیگر آن روابط نزدیکی که پیش‌تر داشتند بهم می‌خورد. حتی رابطۀ مادر و فرزندی بهم می‌خورد و از هم می‌گریزند، دختر از پدر فراری می‌شود، دیگر نه حکم پدری‌ای هست و نه امر مادری‌ای. همۀ روابط کاری و قراردادی هم فسخ می‌شود. نه دیگر رابطۀ رئیس و مرئوسی پابرجاست و نه رابطۀ مرید و مرادی. نه دیگر با پول و امکانات امکان تغییر نظرات ما را دارند و نه دیگر از آن حرف‌های دهان‌پرکن و قلمبه‌سلمبۀ سابق کاری بر می‌آید. آنجا دیگر حقیقت عالم مبنای روابط است. هر که به آن حقیقت نزدیک‌تر، محبوب‌تر! آن‌ها که تا قبل از برپایی قیامت روابط ظاهرا خوبی داشتند، حالا که پنهان مسائل مکشوف شده است و حجم خسرانی که متحمل شده‌اند را می‌بینند، داد و فریادشان بلند می‌شود. فرزند بر سر پدر، مادر بر سر فرزند، همکار بر سر همکار، دوست بر سر دوست، رئیس بر سر مرئوس و مرئوس بر سر رئیس. همه با هم درگیر می‌شوند و بخش مهمی از قیامت به دعوای این و آن می‌گذرد. یکی بر سر پدر فریاد می‌کشد که «تو مرا شرک آموختی! من که خود هنگام تولد موحد بودم!» دیگری بر سر فرزند فریاد می‌کشد که «تو مرا دشمن علی(ع) کردی، که پیش از تو ولایت‌مدار بودم!» همکار بر سر همکار فریاد می‌کشد که «تو مرا به انجام آن عمل ناصالح گمراه کردی، با آن بخش‌نامه‌های فاسدت!» و مرئوس بر سر رئیس فریاد می‌زند که «تو مرا از صلاح و خیر به راه ناثواب کشانیدی با پیشنهادات وسوسه‌برانگیز مالی و جاهی و نامی‌ات!» و رئیس بر سر مرئوس نعره می‌کشد که «تو مرا مشورت غلط دادی و از آنچه حق بود فاصله‌دار کردی و الان پاسخ امضای مرا که خواهد داد؟!»

دعوا و تخاصم خلایق در روز قیامت دیدنی است! دعوای آن‌هایی که سال‌های سال، دست در دست هم، هر چه مصلحان می‌گفتند را با افکار مشرکانه، کافرانه و حتی منافقانۀ خود زیر پا له می‌کردند! راستش را بخواهید این دعوا برای مؤمنینی که سال‌های سال خون دل خورده بودند دیدنی است! و اگر آن روز نبود و آن‌ها نمی‌دیدند، چطور داغ سال‌ها ظلمی که به آن‌ها رفته‌ است التیام می‌یافت. و همان‌جاست که مؤمنین از عمق جان حمد الهی خواهند کرد؛ که نبودند در زمرۀ آن دنیاپرستان خدانشناس، که خدا حق است و حشر حق… والحمدلله‌رب‌العالمین