از هنرجویان دوره‌های داستان‌نویسی دعوت می‌شود با تکمیل فرم زیر، ایده‌ها و طرح‌های پیشنهادی خود را ارسال کنند: