بسم الله الرحمن الرحیم

کفش‌های من!
کفش‌های خاکی‌ام!
دعا کنید
سال بعد خاک کربلا نصیب‌تان شود…
دعا کنید
جاده‌ای که خیل کفش‌های عاشقان
میهمان وسعتش شدند
سهم ما به‌گِل‌نشستگان شود
کفش‌های من دعا کنید

لیلا حسین نیا