بسم الله الرحمن الرحیم

این‌گونه شروع شد دل‌نگرانی‌هایم.
گم شوی و بین آن همه غریبه تنها شوی و آن وقت ترس آرام آرام بریزد توی جانت.
وحشت کنی و دنبال آشنایی بگردی. آشنا، آشنایی در میان نشانه‌ها. نشانه‌ها همیشه آشنایند وقتی یادت باشد در چه راهی قدم گذاشته‌ای!
کجا بهتر از جمع منتظران و مشتاقان می‌توانی خدا را احساس کنی و عظمت کشتی نجاتش را درک کنی؟

برگرفته از مستند عمود ۳۱۳ …کاری از حسام ارمغانی