بسم الله الرحمن الرحیم

اربعین یعنی اگر دیروز کربلا تشنه بود، امروز دریا دریا کام عطش‌زدگان را می‌نوازد.
اربعین یعنی باورِ اعجاز خون؛ که اگر شهیدان زنده‌اند، بی مدد‌گرفتن از خون و راه‌شان زندگی را زیارت نخواهیم کرد.
اربعین یعنی اگر عاشقانه بمیری؛ زندگی از تو می‌روید و باغ‌های بیداری از تو می‌شکفد.
اربعین یعنی خشم‌ مقدس در همه قامت‌های ایستاده، شمشیرهای آخته، اراده‌های سترگ و روح‌های بزرگ.

برگرفته از کتاب چهل روز عاشقانه اثر محمدرضا سنگری