بسم الله الرحمن الحیم

به اطلاع هنرجویان عزیز می‌رساند نتایج آزمون کارگردانی حرفه‌ای بر اساس جداول زیر اعلام می‌گردد.