بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تصویری اولین کلاس حضوری استاد شاه‌حسینی در سال ۹۹،

با رعایت قوانین بهداشتی