بسمه تعالی

ادامه فعالیت کانال هنر ولایی در پیام رسان‌های زیر است:

بله (به عنوان پیام رسان با کیفیت): جستجوی @honarevelaee در بله یا لینک ble.ir/honarevelaee

سروش (به عنوان پر مخاطب‌ترین): جستجوی @honarevelaee در سروش یا لینک sapp.ir/honarevelaee

اینستاگرام (پیام رسان خارجی): جستجوی @honarevelaee در اینستاگرام یا لینک instagram.com/honarevelaee

باتشکر

سایت پژوهشی هنر ولایی