بسم الله الرحمن الرحیم

آثار برتر مسابقه خاطره، سفرنامه و داستان‌نویسی بسط بسیط به محضر هنرجویان و مخاطبان محترم اعلام می‌شود:

خاطرات تقدیر شده

۱- راهی که خودشان باز کردند نوشته سرکار خانم سمانه تاجیک

۲- جامانده‌ها دل ندارند نوشته سرکار خانم سپیده انوشه

۳- همدلی از هم زبانی بهتر است نوشته سرکار خانم معصومه عبداللهی

۴- راه خاکی آسمان نوشته جناب آقای محسن ارسنجانی


سفرنامه رتبه سوم: خاکستر و فیروزه نوشته سرکار خانم ریحانه جان نثاری

سفرنامه تقدیر شده: فارق از خود نوشته جناب آقای حجت اله صفری


داستان رتبه دوم: رایحه نوشته جناب آقای حجت اله صفری

داستان رتبه سوم: یادداشت‌هایی برای زینب نوشته جناب آقای رضا حجتی


هدایای نقدی و غیرنقدی به این عزیزان و جایزۀ ویژۀ اقامت مشهد‌ مقدس (به همراه خانواده) به برگزیدگان (رتبه‌های دوم و سوم) اهدا شد.