بسم الله الرحمن الرحیم

مرحلۀ دوم انتخاب واحد زمستان ۹۹ از صبح ۲۵ دی ماه برگزار خواهد شد.

لطفاً پیش از آغاز انتخاب واحد همۀ موارد زیر را با دقت مطالعه کنید:


دروس حذف شده:

۱- کلاس طراحی خانم اربع حذف و ودیعۀ آن به حساب‌ها برگردانده شد.

۲- کلاس حاکمیت غرب آقای بحرانی حذف و ودیعۀ آن به حساب‌ها برگردانده شد.

۳- کلاس مبانی انیمیشن آقای کریمی فرد حذف و ودیعۀ آن به حساب‌ها برگردانده شد.


دروسی که دسترسی اخذ آن‌ها تغییر کرده است:

۱- محدودیت اخذ کلاس مبانی سواد بصری کم شد و هنرجویانی که درس تاریخ تحلیلی سینمای جهان را گذرانده‌اند می‌توانند این کلاس را اخذ کنند.

۲- محدودیت اخذ کلاس‌های طراحی کم شد و هنرجویان خواهری که درس تاریخ تحلیلی سینمای جهان را گذرانده‌اند می‌توانند این کلاس را اخذ کنند.


دروسی که اضافه شده‌اند:

۱- کلاس صداگذاری مقدماتی آقای مصطفوی برای افرادی که نرم افزار تدوین را گذرانده‌اند باز شده است.

۲- فرم ثبت درخواست مصاحبۀ کلاس فیلم‌نامه مستند آقای مرادیان برای افرادی که تاریخ سینمای جهان را گذرانده‌اند باز شده است. پس از ورود به سایت برای ثبت درخواست مصاحبه کلیک کنید!


***مراقب باشید که کلاس‌هایی که در این مرحله اخذ می‌کنید با دروس مرحلۀ قبل تداخل زمانی نداشته باشد. برای مشاهدۀ سوابق ثبت نام کلیک کنید!